تبریک رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس به مناسبت پیروزی ائتلاف اتاقی برای همه در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس

بسمه تعالی

پس از گذشت 4 سال از انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی فارس، بالاخره در تارخ 11 اسفند ماه 1397 انتخابات نهمین دوره از این انتخابات نیز برگزار شد. آنچه که در دوره هشتم تیم هیات رئیسه اتاق در دستور کار خود قرار داده بود، ایجاد تغییرات بنیادین در فضای اتاق بازرگانی فارس پس از مدتها فعالیت این اتاق بود. از جمله این تغییرات ایجاد فضای علمی و شفاف در اتاق بازرگانی بود که فضای این فعالیتها برای همگان واضح و مشخص است. در انتخابات دوره نهم نیز نتیجه قطعی آرا و موفقیت ائتلاف اتاقی برای همه نشان داد که فعالان اقتصادی مهر تاییدی بر فضای فعالیت اتاق هشتم زدند که مایه مباهات است.
بدینوسیله ما نیز در انجمن جوانان کارآفرین فارس، به نوبه خود به منتخبین جامعه فعالان اقتصادی تبریک میگوییم و خدای منان را دعاگو هستیم که توفیقات بیشتری به این عزیزان عطا فرماید.
امید است که این چهار سال نیز همچون دوره هشتم شاهد تغییرات و دگرگونیهای زیادی در روند فعالیتهای اتاق بازرگانی فارس باشیم و به معنی واقعی این اتاق بیش از پیش اتاقی باشد برای همه و بخصوص اتاقی برای پیشرفت جوانان کارآفرین استان باشد.

و من الله توفیق
سید احمد هاشمی
رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

تبریک رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس به مناسبت پیروزی ائتلاف اتاقی برای همه در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس
تبریک رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان فارس به مناسبت پیروزی ائتلاف اتاقی برای همه در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس