اتاق بازرگانی فارس از فعالیت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در قالب انجمن سرمایه‌گذاران خطرپذیر حمایت می‌کند

ورود به بازار کسب و کار در حال حاضر الزامات جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات، استارتاپ ها و فعالیت های دانش بنیان می طلبد که روند حرکت اقتصادی دنیا نیز بر همین روند است.

محمد صادق حمیدیان جهرمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس

همزمان با سومین روز هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ و در مراسمی با حضور نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس و تعدادی از مدیران استان؛ از سه طرح دانش بنیان در حوزه کشاورزی از جمله سامانه هوشمند مدیریت گلخانه و سیستم تولید علوفه به روش هیدروپنیک رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس در آیین رونمایی از این طرح ها گفت: ورود به بازار کسب و کار در حال حاضر الزامات جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات، استارتاپ ها و فعالیت های دانش بنیان می طلبد که روند حرکت اقتصادی دنیا نیز بر همین روند است.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز اینترنت و شبکه در زمره نیازهای اصلی خانوارهاست افزود: فعالیت های اقتصادی سنتی تحت الشعاع فعالیت های نوین قرار گرفته است و نیاز است واحدهای تولیدی ما نیز با الزامات روز بازارکسب و کار آشنا و به روز شوند.

حمیدیان اظهارداشت: جای خرسندی است که ایده های ایرانی در قالب استارتاپ ها به عنوان ایده های پیشتاز مطرح است و ما در اتاق بازرگانی فارس تلاش می کنیم نیروهای جدید را کشف و مورد حمایت قرار دهیم و اتصال آنها به سرمایه گذاران خطر پذیر را انجام دهیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: تعداد کمی از استارت آپ ها به مرحله واقعی می رسند و ما تلاش می کنیم فضای دسترسی سرمایه گذاران با این استارتاپ ها فراهم شود.

وی ادامه داد: انجمن سرمایه گذاران خطر پذیر در استان ثبت شده است به زودی آن را به عنوان یک تشکل آن را معرفی می کنیم.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ از 13 تا 16 آذرماه جاری در نمایشگاه بین المللی استان فارس دائر است.