انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

حامی جوانان کارآفرین در راستای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان

ما در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در راستای وظایف و اختیارات خود

جوانان خلاق و توانمند را با رویکردهای زیر حمایت می‌کنیم

عرصه‌یابی و عرصه‌سازی

حمایت و کمک به ایجاد کسب و کارهای جدید توسط جوانان در استان فارس

توانمندسازی

افزایش مهارت‌های کارآفرینی، مدیریتی و کاری در جوانان استان فارس و ترویج فرهنگ کارآفرینی

زمینه‌سازی

ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت زمینه‌سازی رشد جوانان توانمند در حوزه کارآفرینی

آخرین رویدادهای کانون جوانان استان فارس

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

به بالای صفحه بردن