انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

حامی جوانان کارآفرین در راستای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان

ما در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در راستای وظایف و اختیارات خود

جوانان خلاق و توانمند را با رویکردهای زیر حمایت می‌کنیم

صفحه اصلی

عرصه‌یابی و عرصه‌سازی

حمایت و کمک به ایجاد کسب و کارهاي جدید توسط جوانان در استان فارس

صفحه اصلی

توانمندسازی

افزایش مهارت‌هاي کارآفرینی، مدیریتی و کاری در جوانان استان فارس و ترویج فرهنگ کارآفرینی

صفحه اصلی

زمینه‌سازی

ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت زمینه‌سازی رشد جوانان توانمند در حوزه کارآفرینی

آخرین

مطالب آموزشی

انجمن جوانان را بخوانید
استارتاپ
آموزشی

تفکر طراحی چیست؟

تفکر طراحی بخشی از فرآیندی است که همه‌ی کسب‌ وکارها آن را اجرا می‌کنند،‌ حتی اگر نام آن را هم نشنیده باشند. این عمل راهی

ادامه مطلب ...