درباره انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

تشکیل انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

انجمن جوانان کارآفرین استان فارس به منظور  فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارافرینان جوان استان، در پیوند با ایجاد فضای مساعد کارافرینی برای جوانان، شبکه سازی کسب و کارها و انجام کارهای مشترک، آموزش و مهارت آفرینی در زمینه مدیریت و کارافرینی و انجام مسئولیتهای اجتماعی انجمن جوانان کارافرین استان فارس به استناد بند (ك) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و كشاورزي ايران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1396 تشکیل گردید.

انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

هویت انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در اجرای بند (ک ) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار  و  با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل گردیده است و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد و به صورت صنفی، حرفه‌ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

مدت فعالیت انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

مدت فعالیت ” انجمن جوانان” از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

رسالت و ماموریت انجمن جوانان کارآفرین

جهت حرکت در راستای چشم انداز مذکور، رئوس اصلی ماموریت انجمن جوانان کارافرین استان شامل موارد ذیل میباشد:

  • ایجاد حلقه واسط بین دانشجویان و فارغ التحصیلان کارافرین و بر قراری ارتباط با اتاق بازرگانی استان
  • کارآفرینی و حمایت از ایده های نوآورانه
  • حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
  • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی
  • توانمندسازی جوانان کارافرین استان با تاکید بر یادگیری معتبر و آموزشهای مستمر
  • ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان
  • انجمن جوانان کارافرین با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید و استارتاپی توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده در حوزه فناوری‌های پیشرفته و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می‌کند.